Transfercentrum Maasland

Projectperiode: Februari 2011 – Februari 2014

 

Het Transfercentrum Maasland is een initiatief van Ondernemers in de regio Noordoost Overijssel en CNV Vakmensen waarbij het doel was medewerkers die met ontslag worden bedreigd, te begeleiden naar nieuw werk waardoor onnodige instoom in de WW wordt voorkomen.

 

Het streven was om binnen één jaar honderd mensen van werk naar werk begeleiden. Vanaf dag één, direct na de aanzegging van het ontslag, werden de mensen begeleid naar nieuw werk al dan niet in combinatie met een opleiding.

 

Het Transfercentrum wilde met dit experiment aantonen dat regionale samenwerking beter werkt, dan het huidige systeem, waarbij de werknemers bij ontslag de binding met het bedrijf verliezen en min of meer stil komen te staan in hun persoonlijke ontwikkeling en groeimogelijkheden.

 

De medewerker werd de mogelijkheid geboden om bij dreigende werkloosheid te blijven participeren in plaats van eerst –onnodig- in de WW belanden en thuis komen te zitten.

 

Het initiatief is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, de provincie Overijssel, gemeente Hardenberg, UWV-Werkbedrijf, diverse werkgeversorganisaties en Stichting BONO.

  

Werkgevers hebben in 2011 en daarna mee-geademd met de economie middels hun flexibele schil. De vaste kern van bedrijven is (gelukkig) vrijwel onaangetast gebleven, maar dat heeft wel tot een uiterst beperkte instroom geleid. Wel heeft het experiment de initiatiefnemers gesterkt in hun opvatting dat een experiment als dit een langere looptijd nodig heeft dan 1 jaar. De Stichting BONO heeft die langere looptijd voor een deel mogelijk kunnen en willen maken. Hierdoor is het Transfercentrum Maasland opgenomen in de Sociale Plannen van een aantal bedrijven in de regio als DE oplossing om te investeren in mensen waardoor hun positie op de arbeidsmarkt kansrijker wordt. Dankzij het Transfercentrum Maasland is de bewustwording van de veranderende arbeidsmarkt en de veranderende arbeidsverhoudingen toegenomen.

  

Het experiment is nu (voorlopig) gestopt. De instroom is de afgelopen periode te beperkt gebleven. Met name bedrijven uit het MKB hebben in de crisis onvoldoende middelen om te investeren in de mensen waar zij afscheid van moeten nemen. Wij houden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten en zullen het Transfercentrum Maasland -mogelijk enigszins gemodificeerd- nieuw leven inblazen als de omstandigheden kansrijker zijn.